arhitektura.

POSLOVNI CENTAR
"FGU AMP NOVOROSIJSK"

novorosijsk, crno more, rusija
2007

 

projektanti

zlatko zivlak

ana nikezić

 

površine

površina objekta: oko 16 000 m2

gabarit objekta: 55x44 m

spratnost objekata: P+11

max. visina venca: 88 m

 

dužina šetališta: oko 250m

dužina pristaništa: oko 100m