dizajn.

EKOS OSIGURANJE - ZNAK

2002 . beograd, srbija

 

Koncept “kuća”

 

Ekos je naziv osiguravajućeg društva koje je 2002. godine organizovalo javni anonimni konkurs za znak sa pratećim promotivnim materijalom.

 

Koncept ističe dve ideje.

 

E kao Ekos i arhe-lik kuće kao onaj koji na najbolji način određuje osnovni smisao i ulogu svakog osiguravajućeg društva.