dizajn.

PREZENTACIJA KULTURNO - ISTORIJSKE PROSTORNE CELINE TOPČIDER

2003 . beograd, srbija

 

autori teksta

Vera Pavlović-Lončarski

prof. dr Nađa Kurtović-Folić

dr Mirjana Roter-Blagojević

 

foto-dokumentacija

zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

 

štampa

katalog – quadra graphic

plakat i pozivnice – zajkon print

 

...............................................................................................

 

Koncept

 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu je 2005. godine u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Odsek za Pejzažnu arhitekturu i Fakultetom Istorije umetnosti Univerziteta u Beogradu pokrenuo inicijativu za ispitivanje mogućnosti revitalizacije kulturno-istorijske prostorne celine Topčider.

 

U tom smislu, prof. Dr Nađa Kurtović-Folić je u okviru redovne nastave specijalnog programa ...

i predmeta Stilovi i forme u arhitekturi organizovala temu Revitalizacije Topčidera za studente

5. godine osnovnih studija.

 

Jednosemestralni rad studenata rezultirao je izložbom u Konaku Knjeginje Ljubice koju su organizovali Fakultet zajedno sa Zavodom, a realizovali asisteni zajedno sa studentima.

 

Promo-materijal

Za potrebe izložbe bilo je potrebno osmisliti i realizovati promo-materijal

. katalog izložbe

. plakat za izložbu

. pozivnice za izložbu

 

Koncept promo-materijala ističe ideju prirodnog ambijenta Topčidera, njegov identitet istorijski značajnog prostora i mesta na kome su artificijelno i prirodno stopljeni u jedinstvenu celinu.