dizajn.

KATALOG SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

2005. zavod za zaštitu spomenika kulture grada beograda, beograd, srbija

 

autori teksta

Zavod za zaštitu spomenika kulture

grada Beograda

 

foto-dokumentacija

Zavod za zaštitu spomenika kulture

grada Beograda

 

...............................................................................................

 

Koncept

 

Zavod za zaštitu Spomenika kulture grada Beograda je 2005. godine pod rukovodstvom gospođe Vere Pavlović Lončarski želeo da publikuje dvojezičnu knjigu-katalog koja ima za cilj da na što bolji i slikovitiji način (sa svim potrebnim elementima) prikaže sve Spomenike kulture grada Beograda.

 

Koncept preloma knjige podrazumevao je pre svega jasnu katalogizaciju spomenika po njihovoj kategoriji i azbučnom redu, njihovu preglednost gde svakom prikazanom spomeniku odgovaraju dve strane (odnosno četiri za spomenike od specijalnog značaja) gde se na levoj nalazi tekst na engleskom, a na desnoj tekst na srpskom i sveobuhvatnost prikaza koja je podrazumevala kako stare fotografije objekata iz vremena njihovog nastanka, tako i fitigrafije koje prikazuju njihovu transformacije i sadašnji oblik. Posebno je zanimljivo što katalog prikazuje i karakteristične osnove i preseke objekata, kao i arhitektonski detalj.

 

Na taj način, zadovoljena je višestruka upotrebljivost knjige-kataloga koji ima ulogu ne samo da upozna čitaoca sa plejadom spomeničke vrednosti grada Beograda, već i da omogući osnovne informacije o njima.