dizajn.

PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG PARKA MEDIJANA

2006. arheološki park medijana, niš, srbija

 

autori teksta

dr Gordana Milošević

prof. dr Nađa Kurtović-Folić

dr Mirjana Roter-Blagojević

mr Ana Nikezić

 

foto-dokumentacija

Arheološki institut, Beograd

 

štampa

katalog – quadra graphic

plakat i pozivnice – zajkon print

 

.........................................................

 

Koncept

 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu je 2006. godine u saradnji sa Arheološkim institutom pokrenuo inicijativu za ispitivanje mogućnosti obnove i prezentacije arheoloških iskopina u okviru Arheološkog parka Medijana u Nišu.

 

U tom smislu, prof. Dr Nađa Kurtović-Folić je u okviru redovne nastave specijalnog programa ... i predmeta Stilovi i forme u arhitekturi organizovala temu Obnova i prezentacija Arheološkog parka Medijana studentima 5. godine osnovnih studija.

 

Jednosemestralni rad studenata rezultirao je izložbom u muzeju Nauke i Tehnike koju su organizovali Fakultet zajedno sa Institutom, a realizovali asisteni zajedno sa studentima.

 

Promo-materijal

Za potrebe izložbe bilo je potrebno osmisliti i realizovati promo-materijal

. katalog izložbe

. plakat za izložbu

. pozivnice za izložbu

. cd sa katalogom izložbe

 

Koncept promo-materijala ističe vezu prošlosti i budućnosti, arheologije i arhitekture, istorije i kulture koje su u prostoru Arheološkog parka Medijana instaknute.