dizajn.

PRELOM KNJIGE - GRAĐENA SREDINA I ARHITEKTURA

2007. arhitektonski fakultet, beograd, srbija

 

autor teksta

prof. dr Zoran Nikezić

 

štampa

margo-art, beograd

 

....................................................

 

Koncept

 

Koncept preloma knjige-udžbenika za predmet Građena sredina na prvoj godini osnovnih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu ima za cilj jasnoću, preglednost i čitljivost, sa jedne i prepoznatljivost određenih segmenata, asocijativnost i jasnu logiku toka knjige sa druge strane.